Gebruiksvoorwaarden

Als gebruiker van Steundeclub.nl geef je aan akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Steundeclub.nl is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Sportverenigingen kunnen een abonnement afsluiten op Steundeclub.nl voor het aanmaken en beheren van een eigen crowdfunding website. Deze website krijgt een eigen subdomein op steundeclub.nl ( <naam sportclub>.steundeclub.nl).

Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de sportvereniging of actiestarter die van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. De transactiekosten en de bijdragen aan de transactiekosten worden niet meegenomen in de tellerstanden op de website.

Gegevens op bankafschrift

De donaties op Steundeclub.nl worden afgewikkeld door de payment provider Buckaroo. Deze naam zal u dan ook zien op het bankafschrift. Buckaroo keert de gelden uit aan de Stichting Derdengeldenrekening Online Fondsenwerving. De sportverenigingen ontvangen vervolgens via deze stichting de donatieinkomsten. Ook de namen Stichting Derdengelden Online Fondsenwerving en Steundeclub.nl kunnen daardoor voorkomen op het bankafschrift.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa en de, bij Steundeclub.nl aangesloten sportverenigingen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Kentaa en de deelnemende sportverenigingen krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. De sportverenigingen en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Wat gebeurt er als het bedrag niet gehaald wordt?

Een donatie op Steundeclub.nl is een gift aan de betreffende sportvereniging. De sportvereniging ontvangt van Steundeclub.nl alle gedoneerde bedragen, ongeacht of het doelbedrag van een project wel of niet gehaald wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende sportvereniging om de donateurs te informeren over wat er met het opgehaalde bedrag voor een project gedaan wordt. Dit bedrag kan lager of hoger zijn dan het doelbedrag. Steundeclub.nl legt de sportvereniging geen verplichtingen op hoe het opgehaalde geld wordt besteed. Er wordt geen geld terugbetaald aan donateurs indien een doelbedrag niet wordt bereikt. 

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Steundeclub.nl maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Steundeclub.nl. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van content

Kentaa en de sportverenigingen op Steundeclub.nl behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.

Algemene voorwaarden voor deelnemende sportverenigingen

Voor sportverenigingen die gebruikmaken van Steundeclub.nl gelden de Algemene Voorwaarden van Steundeclub.nl. Deze zijn opvraagbaar bij de sportvereniging.

Overige voorwaarden

De binnen Steundeclub.nl automatisch gegenereerde e-mails bevatten een mogelijkheid voor de ontvanger om zich uit te schrijven voor de digitale nieuwsbrief, waarbij de ontvanger wordt geblokkeerd voor toekomstige e-mail vanuit Steundeclub.nl. Kentaa en de deelnemende sportverenigingen op Steundeclub.nl zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct en/of indirect die voortvloeit uit het wijzigen of beëindigen van campagnes van Steundeclub.nl of de sportverenigingen.

Contact

in geval van vragen over donaties of andere algemene vragen over Steundeclub.nl, kan contact opgenomen worden met Kentaa B.V.. De contactgegevens daarvoor zijn:

tel:  026-2616240   mail: info@kentaa.nl

Zie ook: http://www.kentaa.nl/home/contact